+40 213 671 780

Mon - Fri: 9:00 - 18:00

Integration Framework (B1if) – aplicație pentru modelarea interacțiunii între sisteme

Integration Framework (B1if) – aplicație pentru modelarea interacțiunii între sisteme

 

Integration Framework, numit mai departe B1if, este o soluție web-based furnizată împreună cu ERP-ul SAP Business One, creată pentru modelarea schimbului de date între mai multe sisteme.

Pe scurt, pentru a utiliza B1if, consultantul va construi un scenariu și va defini sursele de date cărora se adresează.

Prin sursă de date, înțelegem locația fizică de unde se citesc sau unde se scriu date. Aceasta poate fi o bază de date SAP HANA sau SQL, după caz, un web service sau o locație fizică pe hardware, unde există sau se scriu fișiere, conform funcționalităților descrise în scenariu.

Pentru un scenariu, se definesc mai multe secvențe. Se poate defini o singură secvență, care să conțină toată logica schimbului de date sau se pot defini mai multe secvențe, altfel spus, putem sparge o problemă complexă, în mai multe probleme mici. De exemplu, dacă un import de comenzi presupune și creare unui client, se pot defini doi pași: unul pentru crearea clientului și unul pentru crearea comenzii.

Definirea unei secvențe se face asemănător unei schema logice, folosind blocuri, fiecare având funcționalitate diferită.

Fiecare secvență de execuție, va avea un punct de intrare și un punct de ieșire. Pentru configurarea efectivă a operațiunilor de executat, se apasă dublu click pe fiecare bloc. În funcție de tipul blocului, se afișează o serie de câmpuri configurabile.

De exemplu, ca punct de declanșare execuție secvență, putem alege o anumită oră, zilnic sau doar în anumite zile ale unei luni. Execuția secvenței se poate declanșa și în cazul unor evenimente din SAP B1, cum ar fi crearea unui client sau în momentul în care un fisier este încărcat într-o locație fizică.

Odată inițiată operațiunea, scenariul execută în ordine blocurile care conțin comenzi pentru citire date sau scriere date.  Comunicarea între blocuri, se face utilizând limbajul XML. Astfel, la inițierea execuției unei secvențe, datele de intrare (dacă există) sunt redate în limbaj XML. Următorul bloc, primește ca date de intrare fișierul cu instrucțiuni XML, le prelucrează în funcție de configurările specifice, iar rezultatul execuției este adăugat fișierului de intrare. Comunicarea se face de la bloc la bloc, îmbogățindu-se fișierul XML cu instrucțiuni sau rezultate noi.

Am spus că blocurile pe care le adăugăm în schema logică a scenariului, execută comenzi. Aceste comenzi pot fi: crearea unui fișier fizic, citirea unui fișier, interogarea unui web service, execuție query-uri în baza de date SAP B1, crearea unei înregistrări în SAP B1 (client, comandă, factură).

Pe lângă faptul că fiecare comandă are o serie de parametri configurabili, implementatorul poate interveni asupra codului de executat, prelucrând datele din fisierul XML cu ajutorul sintaxelor XSLT și XPATH. Astfel, în schema logică se vor adăuga blocuri care conțin scripturi care prelucrează informațiile din XML, într-o structură de sintaxe inteligibile pentru SAP B1.

Execuția scenariului în scopul testării, poate fi declanșată în orice moment. La finalul operatiunii, se afișează statusul și fisierul XML utilizat de fiecare bloc, ca date de intrare și iesire. Aceleași informații se pot accesa din zona Monitor, unde sunt înregistrate toate tranzacțiile rulate.

 

Andreea S.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

General

Serra Software sprijină Ucraina!

Serra Software sprijină Ucraina!👍 Ne-ar plăcea să vă urăm bun venit la Serra Software – un furnizor de soluții și servicii ERP de top din