+40 213 671 780

Mon - Fri: 9:00 - 18:00

Proiect Serra Software – Cresterea avantajului competitiv si a capacitatii de livrare

Proiectul ”Creşterea avantajului competitiv şi a capacității de livrare a Serra Software Internaţional”, cod MySMIS 115923

 

Anunț

Serra Software Internațional S.R.L. a demarat implementarea proiectului ”Creşterea avantajului competitiv şi al capacităţii de livrare a Serra Software Internaţional”, cod MySMIS 115923, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, proiect care are o valoare totală de 1.929.311,62 lei din care 1.199.315,89 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 1.019.418,51 lei și valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 179.897,38 lei). Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 29.03.2017 – 30.04.2019, contractul de finanțare fiind semnat cu ADR Centru pe 12.07.2018.

 

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este eficientizarea activității Serra Software Internațional S.R.L. și creșterea capacității companiei de a derula proiecte și de a răspunde cerințelor clienților săi.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  1. Creșterea eficienței activităților derulate de Serra Software prin implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP (Enterprise Resource Planning) la nivelul companiei, inclusiv a unor componente de tip BI (Business Intelligence) și CRM (Customer Relationship Management), precum și prin implementarea, certificarea și respectarea unor standarde de proces și de management, creandu-se astfel premisele inclusiv pentru promovarea pe piețe externe.
  2. Diversificarea gamei de soluții informatice oferite clienților Serra Software prin promovarea de soluții de tip BI (Business Intelligence) și CRM (Customer Relationship Management) precum și dezvoltarea unei componente pentru managementul resurselor umane care va fi integrata cu platforma ERP (Enterprise Resource Planning) pe care urmează sa o implementam.
  3. Înființarea unui Centru de Training propriu în cadrul punctului nostru de lucru din Brașov prin dotarea acestuia cu echipamentele necesare, cu ajutorul căruia compania noastră să poată oferi clienților săi servicii de instruire a utilizatorilor sistemelor pe care le implementăm de o calitate superioară și la prețuri competitive.

 

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului

  1. Contract de finanțare semnat și implementat fără impedimente majore, inclusiv cu respectarea cerințelor finanțatorului în ceea ce privește informarea, publicitatea și identitatea vizuală. Implementarea corectă a contractului de finanțare este certificată de un auditor financial extern.
  2. Activele corporale și necorporale prevăzute prin proiect sunt achiziționate, recepționate și instalate. Infrastructura hardware și software achiziționată este funcțională.
  3. Societatea are premisele dezvoltării afacerii prin angajarea unui nou consultant, certificarea proceselor și certificarea de management precum și prin activități de internaționalizare derulate.

 

Locul de implementare al proiectului

Proiectul va fi implementat la punctul de lucru al Serra Software din Brașov (Municipiul Brașov, România, Str. Păltiniș, nr.3, județul Brașov, cod poștal 500102).

 

Bugetul proiectului

Nr crt SURSE DE FINANŢARE Valoare (lei)
I Valoarea totală a cererii de finantare 1.929.311,62
II Finanțarea nerambursabilă totală solicitată, din care: 1.199.315,89
II.a. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 1.019.418,51
II.b. Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 179.897,38
III Contribuţia totală a solicitantului, din care : 729.995,73
III.a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 421.759,68
III.b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta 308.236,05

Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și www.inforegio.ro, pagina de Facebook (facebook.com/inforegio.ro).

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

General

Serra Software sprijină Ucraina!

Serra Software sprijină Ucraina!👍 Ne-ar plăcea să vă urăm bun venit la Serra Software – un furnizor de soluții și servicii ERP de top din